Epimenides af Knossos
(semi-mytisk 6. årh. f.v.t.)

'Alle fra Kreta er løgnere'

Der er ikke overleveret nogen værker af Epimenides (delvist mytisk, 6. årh. f.v.t.) så han kendes kun gennem andre forfattere. Og egentlig er han kun virkelig kendt for en sætning, nemlig 'Epimenides Paradoks' som er citeret ovenfor. Det er endda usandsynligt at Epimenides nogensinde havde til hensigt at hans ord skulle forstås som en slags 'løgnerparadoks'. Sandsynligvis blev de først opfattet sådan engang i løbet af det 20. århundrede. Ikke desto mindre har studiet af tvetydigheder og uudtalte antagelser som dem, der ligger under f.eks. 'Epimenides Paradoks' ført til betydelige erkendelser indenfor videnskab, filosofi og matematik.

Tankeeksperimentet i sætning beror på den følgende fortolkning:
For det første, hvis vi antager at en 'løgner' er én der udelukkende lyver, så kan vi oversætte paradokset til 'alt, hvad en kretenser siger er forkert'. Eftersom dette siges af Epimenides, som selv er kretenser, betyder det, at hans udsagn er løgn. For det andet, hvis vi antager at de to udsagn; 'Epimenides sagde at alle kretensere er løgnere' og 'Epimenides er kretenser' er sande, så indebærer dette at en kretenser sandt har sagt at ingen kretensere taler sandt. Epimenides udsagn bliver dermed en modsigelse heraf eftersom en kretenser lige har sagt sandheden og således modsagt sig selv og gjort sit eget udsagn falsk.

Sætningen er i familie med 'løgnerparadokset' eller som det hedder på oldgræsk et 'pseudomenon' som lyder: 'Denne sætning er falsk'. Hvis man forsøger at forstå sætningen ud fra en almindelig binær sandhedsværdi (dvs. enten kan noget være sandt eller falsk - det kan ikke være begge dele) fører det til en modsigelse: Hvis 'Denne sætning er falsk' er sandt, så er det falsk, hvilket dernæst betyder at det er sandt, men det vil så betyde at det er falsk osv. osv. i det uendelige...

Epimenides paradokset er blevet foreslået som et eksempel på et sådant løgnerparadoks, men egentlig er sætningen logisk set af en anden art. Taleren; Epimenides, en kretenser, har angiveligt sagt at 'Alle fra Kreta er løgnere'. Men det kan afgøres at være falsk eftersom han kender mindst en kretenser, der taler sandt. Derfor er det ikke noget sandt paradoks eftersom Epimenides kunne have kendt i det mindste en kretenser, der taler sandt og derfor lyver han selv. Sætningen behøver altså ikke være selvmodsigende men blot et løgnagtigt udsagn fra en, der selv er løgner.

Nå - men som nævnt ovenfor var det antageligt slet ikke Epimenides mening at hans ord skulle vendes og drejes af sprogfilosoffer og matematiske logikere. Sætningen hidrører fra et digt, hvor forfatteren lader Minos tale til Zeus. Epimenides anså Zeus for at være udødelig. Noget hans samtidige landsmænd tilsyneladende ikke gjorde. Og derfor kaldte han dem løgnere. I digtet lyder det således:

De gav dig en grav, O du hellige og ophøjede
Kretenserne, altid løgnere, onde dyr, dovne maver!
Men du er ikke død, du lever og svarer evigt,
For i dig lever vi, færdes og har vor eksistens.

Egentlig begyndte det hele da Epimenides var dreng eller en ung mand og vogtede sin fars får. Han kom for skade at falde i søvn i en grotte der var viet til Zeus og da han vågnede op - 57 år senere! - havde han fået evne til at profetere. Denne evne brugte han til gavn for både Athen og Sparta og flere andre samfund i datiden indtil han endelig døde som en meget gammel mand. Ifølge kretenserne, som efterfølgende ophøjede ham til en gud blev han omkring 300 år gammel. Men hvem ved om det passer, for det er jo blevet sagt at 'alle fra Kreta er løgnere...'

Tilbage til siden med kendte kretensere.